Pomiary inżynierskie, Inwentaryzacje architektoniczne, modele 3D, BIM

Oferujemy:

Modele 3D
Inwentaryzacje
Dokumentacje zabytków

i inne usługi związane z pomiarami, skanowaniem i fotogrametrią

Jak to robimy:

Skanowanie 3D
Fotogrametria
Doświadczenie