Pomiary inżynierskie, Inwentaryzacje architektoniczne, modele 3D, BIM

Inwentaryzacje architektoniczne wykonujemy metodą skaningu laserowego. Oferujem zarówno dostarczenie chmur punktów najwyższej jakości jak i inwentaryzacje czy modele BIM.
Członkowie naszego zespołu wykonują inwentaryzacje od 20 lat.

Malbork

Poniżej zestawienie rysunków wykonanych dla budynku biurowego.

Inwentaryzacje

Widok elewacji wschodniej

Inwentaryzacje

Widok elewacji południowej

Inwentaryzacje

Fragment elewacji

Inwentaryzacje

Widok sklepienia

Inwentaryzacje

Widok hipsometryczny sklepienia

Inwentaryzacje

Fragment sklepienia

Inwentaryzacje

Widok posadzki

Inwentaryzacje

Widok hipsometryczny posadzki

Inwentaryzacje

Fragment posadzki

Inwentaryzacje

Rzut hiposmetryczny poddasza

Inwentaryzacje

Fragment poddasza

Inwentaryzacje

Widok S nawy głównej

Inwentaryzacje

Fragment widok S nawy głównej

Inwentaryzacje

Widok N nawy głównej

Inwentaryzacje

Fragment widok N nawy głównej

Inwentaryzacje

Fragment widok E nawy głównej

Inwentaryzacje

Widok E nawy głównej

Inwentaryzacje

Widok W nawy głównej