Pomiary inżynierskie, Inwentaryzacje architektoniczne, modele 3D, BIM

Obiekty zabytkowe za każdym razem stanowią nie lada wyzwanie. Każdy jest inny, każdy wymaga uwagi i skupienia. Liczy się nie tylko technologia ale też zrozumienie i wrażliwość. Obcujemy przecież z dziedzictwem naszej kultury i musimy dać z siebie wszystko co potrafimy. Nasza praca służy często jako wstęp do restauracji i konserwacji.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Skanowanie

Inwentaryzacje Inwentaryzacje W trakcie skanowania skanerem laserowym 3D zostało wykonanych 71 skanów.
Inwentaryzacje Treść zeskanowana ze stanowiska w podcieniach na parterze.

fotogrametria

Inwentaryzacje Inwentaryzacje Każdy fragment obiektu został sfotografowany profesjonalną kamerą metryczną. Zdjęcia zostały tak zrobione aby możliwe było wykonanie dokładnych obliczeń i utworzenie stereopar pokazujących obiekt dla lewego i prawego oka.

Obliczenia

Inwentaryzacje Najważniejsze było uzyskanie bardzo precyzyjnego połączenia zdjęć i skanów. Obliczenia zostały wykonane metodami pozwalającymi na umieszczenie skanów i zdjęć w jednej wspólnej przestrzeni 3D.

Opracowanie skaningu

Inwentaryzacje Inwentaryzacje Chmury punktów pozwoliły na uzyskanie ortoobrazów. Położenie i kształt obiektów można określić z dokładnością do kilku milimetrów. Dokładna mapa posadzki pozwoliła zinwentaryzować każdy kamień wraz z jego położeniem i orientacją.

Opracowanie zdjęć

Inwentaryzacje Inwentaryzacje Inwentaryzacje Inwentaryzacje Zdjęcia zostąły naniesione na chmurę punktów tak, że usyskała ona prawidłowe barwy. Zdjęcia zostały wymaskowane aby do opracowania trafiły tylko najlepsze ujęcia. Zdjęcia dodatkowo podlegały procesowi korekcji barwnej.

Wynik

Inwentaryzacje Inwentaryzacje Inwentaryzacje Inwentaryzacje Inwentaryzacje Inwentaryzacje Inwentaryzacje Inwentaryzacje Kolorowa chmura punktów dostarczyła danych do wygenerowania ortoobrazów.

Copyright 2007-2019 by GEOMETRIC. All rights reserved.