Pomiary inżynierskie, Inwentaryzacje architektoniczne, modele 3D, BIM

Obiekty zabytkowe za każdym razem stanowią nie lada wyzwanie. Każdy jest inny, każdy wymaga uwagi i skupienia. Liczy się nie tylko technologia ale też zrozumienie i wrażliwość. Obcujemy przecież z dziedzictwem naszej kultury i musimy dać z siebie wszystko co potrafimy. Nasza praca służy często jako wstęp do restauracji i konserwacji.

Pałac Dey'a , Pałac Bey'a w Algierze

Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych

Inwentaryzacje W trakcie prac w terenie wykonanych zostało ponad 1000 zdjęć fotogrametrycznych. Często w trudnych warunkach jakie stwarzał stan techniczny obiektu.

fotogrametria

Inwentaryzacje Inwentaryzacje Każdy fragment obiektu został sfotografowany profesjonalną kamerą metryczną. Zdjęcia zostały tak zrobione aby możliwe było wykonanie dokładnych obliczeń i utworzenie stereopar pokazujących obiekt dla lewego i prawego oka.

Szkic pomiarów uzupełniających

Inwentaryzacje Aby uzyskać większą pewność i kompletnośc opracowania, detale zostały rónież pomierzone klasycznie.

Dane archiwalne

Inwentaryzacje Konieczne było również zapoznanie się ze zmianami stanu zachowania na podstawie wcześniejszych kampanii pomiarowych. Wykorzystane zostały dawne inwentaryzacje ...
Inwentaryzacje oraz zachowane zdjęcia fotogrametryczne z lat 80'tych

Opracowanie danych

Inwentaryzacje Szkic pokazuje rozmieszczenie mierzonych elewacji w Pałacu Bey'a oraz Pałacy Dey'a

Przykładowe wyniki